Chính sách quyền riêng tư

Dưới đây là mô tả về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký trang web của chúng tôi, đặt phòng hoặc gửi yêu cầu thông tin liên quan đến các địa điểm, khách sạn và resort tại Việt Nam.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để cung cấp thông tin về các địa điểm, khách sạn và resort tại Việt Nam. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn về các chương trình khuyến mãi hoặc cập nhật liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi triển khai biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: info@attractionsvietnam.com