Điều khoản và điều kiện

Chấp nhận điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều Khoản & Điều Kiện sau đây. Nếu bạn không đồng tình với các điều khoản này, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nội dung tham khảo

Nội dung trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp.

Hình ảnh từ bên thứ ba

Hình ảnh từ bên thứ ba có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Mọi quyền sở hữu của những hình ảnh này thuộc về chủ sở hữu tương ứng.

Đăng nhập người dùng và bình luận

Trang web của chúng tôi có thể cho phép đăng nhập người dùng và bình luận. Bằng việc tham gia các tính năng này, người dùng đồng tình tuân thủ hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các Điều Khoản & Điều Kiện này vào bất kỳ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản đã được thay đổi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về Điều Khoản & Điều Kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: info@attractionsvietnam.com