Imperial Citadel of Thang Long
Imperial Citadel of Thang Long

+100 Photos

location-geo-mapbox

Hoang Thanh Thang Long, also known as the Imperial Citadel of Thang Long, stands as a timeless testament to the rich history and cultural heritage of Vietnam. Situated in the heart of Hanoi, the capital city, this ancient citadel holds within its walls centuries of stories, architecture, and symbolism. For travelers seeking to immerse themselves in the fascinating history of Vietnam, a visit to Hoang Thanh Thang Long is an essential and unforgettable experience.

Location and Historical Significance

Hoang Thanh Thang Long is located in the Ba Dinh district of Hanoi, Vietnam. The citadel served as the political center of Vietnam for over a thousand years, witnessing the rise and fall of numerous dynasties and empires. Originally constructed during the Ly Dynasty in the 11th century, it became the seat of power for subsequent ruling dynasties, including the Tran, Le, and Nguyen Dynasties. In 2010, the Imperial Citadel of Thang Long was recognized as a UNESCO World Heritage Site, further solidifying its importance on the global stage.

Architectural Marvels

The architectural splendor of Hoang Thanh Thang Long reflects the diverse influences of Vietnamese, Chinese, and French cultures over the centuries. The citadel encompasses a vast area, consisting of several layers of defense, including walls, moats, gates, and watchtowers. Within its confines lie numerous palaces, temples, and halls, each meticulously designed and adorned with intricate carvings, paintings, and sculptures.

One of the most iconic structures within the citadel is the Hanoi Flag Tower, a towering symbol of the city's resilience and endurance throughout history. Other notable landmarks include the Kinh Thien Palace, the Doan Mon Gate, and the Hau Lau (Princess' Palace), each offering a glimpse into Vietnam's royal past.

Exploring the Citadel

Visitors to Hoang Thanh Thang Long can embark on a journey through time as they wander through its labyrinthine pathways and grand courtyards. Guided tours are available, providing insight into the citadel's history, architecture, and cultural significance. Travelers can marvel at the intricate details of the ancient structures, from the ornate dragon motifs to the delicately carved stone pillars.

As you explore the citadel, don't miss the chance to visit the National Archaeological Museum, located within the citadel grounds. Here, you can view a remarkable collection of artifacts unearthed during archaeological excavations, offering valuable insights into Vietnam's past.

Cultural Significance

Hoang Thanh Thang Long holds profound cultural significance for the Vietnamese people, serving as a symbol of national pride and identity. It embodies the spirit of resilience and perseverance that has characterized Vietnam's history, surviving wars, invasions, and the passage of time.


A visit to Hoang Thanh Thang Long is a journey into the heart and soul of Vietnam. It is an opportunity to connect with the country's rich heritage, to walk in the footsteps of emperors and kings, and to witness the enduring legacy of a civilization that has stood the test of time. For travelers seeking a deeper understanding of Vietnam's past and present, the Imperial Citadel of Thang Long is an indispensable destination. So, pack your bags, embark on an adventure, and let the ancient walls of Hoang Thanh Thang Long transport you to a bygone era of splendor and majesty.

Nearby Attractions

one-pillar-pagoda

One Pillar Pagoda

693 meter away
temple-of-literature

Temple Of Literature

923 meter away
hoa-lo-prison

Hoa Lo Prison

1 km away

Traveler Reviews

Showing 27 of 13,647 Reviews
|
Phong cảnh đẹp.
아직 복원중이지만 베트남의 역사에 대해 많이 알 수 있어서 좋았습니다.
photoreview-Eunju Lee-0
Tuyệt vời
photoreview-Nguyễn Duy Đông-0
photoreview-Nguyễn Duy Đông-1
photoreview-Nguyễn Duy Đông-2
Cạnh cột cờ rất đẹp
photoreview-Hoàng Ngân-0
A place well worth visiting.The campus is very large. There is a place to rent Vietnamese national costumes for taking photos. Tthis is a place that witnessed many historical periods of Vietnam. This is a citadel combined with a palace, the residence of ancient Kings
photoreview-Peter Fang-0
photoreview-Peter Fang-1
photoreview-Peter Fang-2
photoreview-Peter Fang-3
photoreview-Peter Fang-4
Nhìn thui là đủ hiểu
photoreview-Phạm Tú-0
photoreview-Phạm Tú-1
photoreview-Phạm Tú-2
photoreview-Phạm Tú-3
photoreview-Phạm Tú-4
photoreview-Phạm Tú-5
photoreview-Phạm Tú-6
photoreview-Phạm Tú-7
photoreview-Phạm Tú-8
photoreview-Phạm Tú-9
photoreview-Phạm Tú-10
photoreview-Phạm Tú-11
photoreview-Phạm Tú-12
Đẹp
photoreview-Trang Thu-0
photoreview-Trang Thu-1
photoreview-Trang Thu-2
Un merveilleux moment de sérénité dans un endroit intemporel où l'architecture se marie à la nature.
photoreview-Pascaline Merten-0
photoreview-Pascaline Merten-1
photoreview-Pascaline Merten-2
photoreview-Pascaline Merten-3
photoreview-Pascaline Merten-4
photoreview-Pascaline Merten-5
photoreview-Pascaline Merten-6
photoreview-Pascaline Merten-7
photoreview-Pascaline Merten-8
昇龍皇城是位於越南河內市的皇城,又被稱為河內故宮。許多越南的朝代在這裡建立了自己的首都。皇城遺址與今天的河內皇城大致相似。 不論是被中國和法國殖民的朝代,還是與美國連年征戰的時期,這座皇城都是越南政治和軍事史上的重要堡壘。城內除了一些古績外還保留地下碉堡,先前戰爭開會的會議室完整保留下來,建築及古蹟蠻多的,值的一遊
photoreview-道車-0
photoreview-道車-1
photoreview-道車-2
photoreview-道車-3
photoreview-道車-4
photoreview-道車-5
photoreview-道車-6
photoreview-道車-7
photoreview-道車-8
photoreview-道車-9
photoreview-道車-10
Chương trình Happy Tết rất vui và ý nghĩa Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long – Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Tháng 12/2002, các chuyên gia đã tiến hành khai quật trên tổng diện tích 19.000m2 tại trung tâm chính trị Ba Đình – Hà Nội. Cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất Việt Nam và của cả Đông Nam Á này đã phát lộ những dấu vết của Hoàng thành Thăng Long trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau. Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý giá đã phần nào tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn (1010-1945). Vào lúc 20 giờ 30 ngày 31/7/2010 theo giờ địa phương tại Brasil, tức 6 giờ 30 ngày 1/8/2010 theo giờ Việt Nam, Ủy ban di sản thế giới đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội là Di sản Văn hóa thế giới. Đây là niềm tự hào của không chỉ của riêng Hà Nội mà còn của cả đất nước Việt Nam.
photoreview-Hải Thanh-0
photoreview-Hải Thanh-1
photoreview-Hải Thanh-2
photoreview-Hải Thanh-3
photoreview-Hải Thanh-4
photoreview-Hải Thanh-5
- Hoàng Thành Thăng Long đang có dịp hội chợ triển lãm chuẩn bị cho tết âm lịch sắp tới. - Khách vào khu vực triển lãm thì không mất phí. - Có thể ăn uống trong hội trợ, cũng có thể mua một số món đồ nho nhỏ ý nghĩa nếu vừa ý. - Phí gửi xe mất 10k.
photoreview-Minh Vương Bùi-0
photoreview-Minh Vương Bùi-1
photoreview-Minh Vương Bùi-2
photoreview-Minh Vương Bùi-3
photoreview-Minh Vương Bùi-4
photoreview-Minh Vương Bùi-5
photoreview-Minh Vương Bùi-6
photoreview-Minh Vương Bùi-7
photoreview-Minh Vương Bùi-8
Sự kiện Tết diễn ra từ 26-28/2 . Ở đây rất nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm, mọi người có thể thưởng thức và nhận quà
photoreview-Lan Nguyen-0
photoreview-Lan Nguyen-1
photoreview-Lan Nguyen-2
Rất đẹp
One of good place at Hanoi that you should visit, you can find history of imperial citadel
photoreview-Charlie Goutama-0
photoreview-Charlie Goutama-1
photoreview-Charlie Goutama-2
photoreview-Charlie Goutama-3
photoreview-Charlie Goutama-4
photoreview-Charlie Goutama-5
photoreview-Charlie Goutama-6
photoreview-Charlie Goutama-7
photoreview-Charlie Goutama-8
photoreview-Charlie Goutama-9
photoreview-Charlie Goutama-10
photoreview-Charlie Goutama-11
photoreview-Charlie Goutama-12
photoreview-Charlie Goutama-13
Khá rộng. Nên đi giày nhé. Đồ ăn bán trong này giá cũng rẻ, k bị chặt chém. Vé vào cổng cho sinh viên là 15k. Địa điểm thuê chụp cổ phục cũng rất tiện
Wunderschöne Eindrücke,atemberaubende Kunstwerke, eine Augenweide. Unbeschreiblich schön muss man gesehen haben
The night show with the royal musical is one of worthy experience for tourist in Hanoi
photoreview-Đậu Ao Vịt Giời-0
photoreview-Đậu Ao Vịt Giời-1
photoreview-Đậu Ao Vịt Giời-2
O lugar é enorme e as salas de material arqueológico são fantásticas. Vale a pena reservar um período todo do dia pra aproveitar esse local.
Beautiful place. Rather empty when I went on Friday afternoon
Besondere Eindrücke zur Geschichte Vietnams.
We started our day here and then moved on to other districts before settling into the puppet show . You can take a good hr exploring this area and the museum next door
Đẹp, cổ kính, thanh bình!
photoreview-WindGod Hoang-0
Đẹp ạ
Heaps of information and things to see, grounds are large. Lots of exhibits and can spend 2-3 hours if you're willing to read everything. 70k entry for foreigners I believe. Flag pole closed on Monday.
photoreview-Stephen Browne-0
방문당시 현지 학생들이 졸업 사진을 찍고있었습니다.하노이에서 다른 계획이 없다면 한번쯤 방문해도 괜찮은곳입니다.입장료있고 산책하기 좋은곳입니다.
ハノイにある世界遺産です。 入場のチケット売り場から少々離れています。 入場30000ドンでした。 国内外問わず、城郭は好きなので楽しめました。かなり広いです。
photoreview-Jiro M-0
photoreview-Jiro M-1
photoreview-Jiro M-2
photoreview-Jiro M-3
photoreview-Jiro M-4
photoreview-Jiro M-5
photoreview-Jiro M-6
photoreview-Jiro M-7
photoreview-Jiro M-8
photoreview-Jiro M-9
photoreview-Jiro M-10
photoreview-Jiro M-11
photoreview-Jiro M-12

Popular stays in Imperial Citadel of Thang Long

Bonne Nuit Hotel & Spa Hanoi
7.70
Very good (503 Reviews)
Start from $42
Peridot Grand Luxury Boutique Hotel
9.40
Very good (2605 Reviews)
Start from $249
Bespoke Trendy Hotel Hanoi - Formerly Hanoi La Siesta Trendy
9.30
Very good (408 Reviews)
Start from $79
Salute Premium Hotel & Spa
9.50
Very good (1008 Reviews)
Start from $80
Eco Luxury Hotel Hanoi
8.60
Very good (388 Reviews)
Start from $33
Serenity Diamond Hotel
7.90
Very good (770 Reviews)
Start from $27
Hanoi Jade Hostel
8.00
Very good (415 Reviews)
Start from $6
Hanoi Esplendor Hotel and Spa
9.50
Very good (461 Reviews)
Start from $55
L'Heritage Hotel Hanoi
9.30
Very good (984 Reviews)
Start from $78
WECOZY HANOI - Railway Side, The Old Quarter
9.10
Very good (443 Reviews)
Start from $59
Hanoi Center Silk Lullaby Hotel and Travel
8.50
Very good (964 Reviews)
Start from $51
Aira Boutique Hanoi Hotel & Spa
9.20
Very good (1564 Reviews)
Start from $125
Serene Boutique Hotel & Spa
8.80
Very good (1522 Reviews)
Start from $45
Hanoi Chic Boutique Hotel
8.70
Very good (1050 Reviews)
Start from $45
Hanoi City Backpackers Hostel
8.50
Very good (1595 Reviews)
Start from $8