Lung Cu Flag Point
Lung Cu Flag Point

+159 Photos

location-geo-mapbox

Lung Cu Flag Tower, located in the remote Ha Giang province of Vietnam, is a symbol of national pride and sovereignty. Perched at the northernmost tip of the country, this iconic landmark is a must-visit for travelers exploring the mystical landscapes of Vietnam's highlands. The tower not only offers a glimpse into the country's rich history but also provides breathtaking views of the surrounding countryside.

Journey to the Top of Vietnam

The journey to Lung Cu Flag Tower is an adventure in itself. Situated approximately 160 kilometers from Ha Giang city, the route takes travelers through winding mountain roads, past terraced rice fields, and ethnic minority villages. The drive is scenic and offers numerous opportunities for photography enthusiasts.

The Significance of Lung Cu Flag Tower

Standing tall at about 1,470 meters above sea level, the tower is a significant historical and cultural symbol. It marks the northernmost point of Vietnam, representing the country's territorial integrity. The tower is topped with a large Vietnamese flag, measuring 54 square meters, symbolizing the 54 ethnic groups of Vietnam.

The Tower's Structure and Surroundings

The tower itself is a 33.15-meter-tall structure, featuring nine tiers that represent the shape of a lotus, a national symbol of purity. Climbing the 389 steps to the top of the tower is a challenge, but the panoramic views of the surrounding mountains and valleys are a fitting reward. The area around the tower is rich in natural beauty and cultural diversity, home to several ethnic minority groups.

Exploring Local Culture

Visitors to Lung Cu Flag Tower can also explore nearby villages, where they can learn about the traditions and daily life of local ethnic communities such as the Lo Lo, H'Mong, and Tay. These cultural encounters offer insights into the rich tapestry of Vietnam's ethnic diversity.

Practical Tips for Visitors

  • Best Time to Visit: The best time to visit Lung Cu Flag Tower is from March to May and from September to November when the weather is more temperate and the scenery is at its most vibrant.

  • Getting There: The tower is accessible by motorbike or car. Hiring a local guide or joining a tour is advisable for those unfamiliar with the region.

  • Accommodation: There are homestays and guesthouses in Dong Van, which is a convenient base for exploring Lung Cu Flag Tower.

  • Respect Local Customs: Always be respectful of local customs and traditions, especially when visiting ethnic minority villages.


Lung Cu Flag Tower is more than just a tourist attraction; it's a journey through the heart of Vietnam's cultural and natural landscape. The journey to the tower and the views from its top provide a profound connection to the country's history, culture, and breathtaking geography. For the intrepid traveler, a visit to this emblematic site is an unforgettable experience that encapsulates the spirit of Vietnam.

Nearby Attractions

ma-pi-leng-pass

Ma Pi Leng Pass

16 km away
ban-ta-phin-sapa

Ta Phin village

185 km away
muong-hoa-valley

Muong Hoa Valley

188 km away

Traveler Reviews

Showing 38 of 6,558 Reviews
|
Địa đầu tổ quốc. Ai cũng nên đến 1 lần trong đời
Ein Must-see auf dem Ha Giang Loop. Sehr touristisch, aber ein Erlebnis wenn die Rollergruppen angefahren kommen.
photoreview-Henry KA-0
photoreview-Henry KA-1
photoreview-Henry KA-2
photoreview-Henry KA-3
Cao sạch sẽ và lộng gió
photoreview-Đình Gia Hà-0
photoreview-Đình Gia Hà-1
photoreview-Đình Gia Hà-2
photoreview-Đình Gia Hà-3
photoreview-Đình Gia Hà-4
photoreview-Đình Gia Hà-5
photoreview-Đình Gia Hà-6
photoreview-Đình Gia Hà-7
Sáng mùa đông hơi sương, nhưng không sao. Việt Nam mình đẹp lắm
Niềm tự hào của người Việt Nam khi có cột mốc này để định dấu cực Bắc của Việt Nam. Khi đặt đến đây tôi thấy rất tự hào và không khí linh thiêng của tổ quốc. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được Cảnh đẹp xung quanh và đường biên giới cách đó 2km.
Vé vào cổng và xe điện tầm 100k/ng. Check in bên dưới xong vào trong cột cờ để lên đỉnh nhé
photoreview-Nhi Lang Thang-0
photoreview-Nhi Lang Thang-1
photoreview-Nhi Lang Thang-2
photoreview-Nhi Lang Thang-3
photoreview-Nhi Lang Thang-4
photoreview-Nhi Lang Thang-5
photoreview-Nhi Lang Thang-6
photoreview-Nhi Lang Thang-7
photoreview-Nhi Lang Thang-8
photoreview-Nhi Lang Thang-9
Tuổi trẻ mọi người phải đến đây ít nhất 1 lần trong đời
photoreview-Trung Trần Thái-0
เดินบันได 273 ขั้นขึ้นไปชมวิวรอบด้าน ถ้าจะขึ้นไปตรงจุดสูงสุดขึ้นบันไดเวียนไปอีก 134 ขั้น
photoreview-Slin A5-0
photoreview-Slin A5-1
photoreview-Slin A5-2
photoreview-Slin A5-3
photoreview-Slin A5-4
photoreview-Slin A5-5
photoreview-Slin A5-6
Cực bắc của tổ quốc thật tuyệt vời
photoreview-tuan dang-0
photoreview-tuan dang-1
photoreview-tuan dang-2
photoreview-tuan dang-3
photoreview-tuan dang-4
photoreview-tuan dang-5
photoreview-tuan dang-6
photoreview-tuan dang-7
photoreview-tuan dang-8
photoreview-tuan dang-9
photoreview-tuan dang-10
photoreview-tuan dang-11
photoreview-tuan dang-12
photoreview-tuan dang-13
photoreview-tuan dang-14
photoreview-tuan dang-15
photoreview-tuan dang-16
photoreview-tuan dang-17
photoreview-tuan dang-18
photoreview-tuan dang-19
photoreview-tuan dang-20
Trang nghiêm, quan sát toàn bộ xung quanh.
Nice view but the toilet entrance fee is expensive
Somewhere we go
photoreview-Cường Nguyễn-0
photoreview-Cường Nguyễn-1
photoreview-Cường Nguyễn-2
photoreview-Cường Nguyễn-3
photoreview-Cường Nguyễn-4
photoreview-Cường Nguyễn-5
photoreview-Cường Nguyễn-6
photoreview-Cường Nguyễn-7
photoreview-Cường Nguyễn-8
photoreview-Cường Nguyễn-9
photoreview-Cường Nguyễn-10
photoreview-Cường Nguyễn-11
photoreview-Cường Nguyễn-12
photoreview-Cường Nguyễn-13
photoreview-Cường Nguyễn-14
Nơi thiên liên của Việt Nam
Lên đỉnh Cột cờ Lũng Cú, leo nhiều bậc thang nhưng cuối cùng vẫn lên được
photoreview-N Q Khanh-0
photoreview-N Q Khanh-1
photoreview-N Q Khanh-2
photoreview-N Q Khanh-3
photoreview-N Q Khanh-4
photoreview-N Q Khanh-5
Līdz Ķīnas robežais vēl daži metri. Uzkāp kalnā, ir to vērts. Ķīnu var redzēt. Ar moci var izbraukt gandrīz līdz pašai augšai. Pēc tam vēl nedaudz jākāpj pa trepēm.
photoreview-Gints Ločmelis-0
photoreview-Gints Ločmelis-1
photoreview-Gints Ločmelis-2
photoreview-Gints Ločmelis-3
photoreview-Gints Ločmelis-4
Làng Thèn Pả dưới chân Cột cờ, 1 địa điểm đáng trải nghiệm
photoreview-Hiền nguyễn thị-0
photoreview-Hiền nguyễn thị-1
photoreview-Hiền nguyễn thị-2
photoreview-Hiền nguyễn thị-3
Climbed the stairs for a view of China. Breathtaking views.
Very nice to see the chinese border. From the monument hard to see, but from the other point it is good to see.
Đẹpppp. Có nắng càng đẹp hơn
photoreview-Đồng Trần Hà Linh-0
Rất thiêng liêng khi được đặt chân đến nơi đây,tự hào lắm ạ
photoreview-Đại Cồ Lồ-0
photoreview-Đại Cồ Lồ-1
베트남 최북단으로 중국 국경에 맞닿은 곳. 계단으로 올라가는 것이 힘들면 중간까지 전기차로 올라가는 것 타고 가도 됨, 가격은 1만원정도. 올라가서 베트남 국기 걸린 맨꼭대까지 다시 올라갈 수 있습니다. 힘들지는 않습니다.
photoreview-HK Kang-0
Cột cờ Lũng Cú là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
photoreview-Nam Nguyen-0
photoreview-Nam Nguyen-1
photoreview-Nam Nguyen-2
photoreview-Nam Nguyen-3
photoreview-Nam Nguyen-4
photoreview-Nam Nguyen-5
photoreview-Nam Nguyen-6
photoreview-Nam Nguyen-7
photoreview-Nam Nguyen-8
photoreview-Nam Nguyen-9
photoreview-Nam Nguyen-10
photoreview-Nam Nguyen-11
photoreview-Nam Nguyen-12
photoreview-Nam Nguyen-13
Địa điểm đánh dấu nơi địa đầu của tổ quốc
photoreview-Dang Anh Khoi-0
photoreview-Dang Anh Khoi-1
photoreview-Dang Anh Khoi-2
photoreview-Dang Anh Khoi-3
photoreview-Dang Anh Khoi-4
photoreview-Dang Anh Khoi-5
photoreview-Dang Anh Khoi-6
photoreview-Dang Anh Khoi-7
photoreview-Dang Anh Khoi-8
photoreview-Dang Anh Khoi-9
photoreview-Dang Anh Khoi-10
Từ bãi để xe chân núi Lũng Cú có thể đi xe điện hoặc tự leo bậc, đến chân cột cờ phải leo tiếp theo cầu thang xoắn ốc để lên đỉnh cột,gió trên đỉnh rất mạnh và lạnh,từ đây còn cách điểm cực bắc vài km nữa và có thể đến đó bằng ô tô.
photoreview-Hung Dang-0
photoreview-Hung Dang-1
photoreview-Hung Dang-2
photoreview-Hung Dang-3
photoreview-Hung Dang-4
Điểm cực bắc tổ quốc
Cột cờ rất hoành tráng, rất tự hào đã được đến đây.
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-0
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-1
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-2
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-3
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-4
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-5
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-6
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-7
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-8
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-9
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-10
photoreview-Quốc Duy Phạm (#DuyKhangStudio)-11
Quá ý nghĩa
photoreview-Lê Lan-0
photoreview-Lê Lan-1
Địa điểm nhất định phải đi, leo lên đỉnh cột cờ, ngắm lá cờ vĩ đại của nước ta bay trên bầu trời vùng biên giới phía Bắc hùng vĩ!
photoreview-Minh Nguyệt Vũ-0
photoreview-Minh Nguyệt Vũ-1
40k/ vé người lớn. Mình thấy để bảng 5k/ xe máy nhưng k thấy ai thu cả. Từ chỗ mua vé, leo thang bộ lên cột cờ tầm 10p. Khung cảnh tuyệt vời nha. Còn có thể vào trong cột cờ, leo lên tới đỉnh nữa, ngắm nhìn được view xung quanh ở vị trí cao nhất.
photoreview-LANNG-0
photoreview-LANNG-1
photoreview-LANNG-2
photoreview-LANNG-3
Địa điểm thiêng liêng của tổ quốc nên đến ít nhất một lần. Hôm đến khá đông. Từ đây nhìn ra tứ phía rất đẹp. Đường lên hơi nhỏ, mọi người nên ngồi xe điện cho an toàn.
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-0
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-1
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-2
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-3
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-4
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-5
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-6
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-7
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-8
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-9
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-10
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-11
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-12
photoreview-Lưu Nguyễn Sỹ-13
Đường lên Lũng Cú có vài đoạn hơi khó đi nếu tay lái ko vững nhưng bù lại cảnh ở Lũng Cú thì tuyệt vời
Một trải nhiệm tuyệt vời
photoreview-HNK Channel-0
Monument imposant, beaucoup de marches attention ! Il est possible de monter au sommet de ce dernier
photoreview-Ray-0
Địa điểm đẹp, nhân viên thu vé thái độ với khách hàng
photoreview-Hào Lý-0
Cột cờ lũng cú là một nơi rất đẹp nhưng tôi khuyên mọi người nên đi vào những ngày nắng sương tan thì sẽ thấy được khung cảnh bao la rộng lớn từ trên cao. Welcome to Vietnam
photoreview-Vĩnh Lê Hữu-0
photoreview-Vĩnh Lê Hữu-1
photoreview-Vĩnh Lê Hữu-2
Nice view in all directions.

Popular stays in Lung Cu Flag Point

Lo Lo Homestay & Cafe Meo Vac
8.10
Very good (285 Reviews)
Start from $6
H'mong Village Resort
8.90
Very good (111 Reviews)
Start from $143
Du Gia Coffee View Homestay
8.90
Very good (185 Reviews)
Start from $5
Ha Giang Loop Hostel & Tours
8.90
Very good (654 Reviews)
Start from $4
LiLa Inn & Motorbike Tours Ha Giang
8.80
Very good (342 Reviews)
Start from $18
Ha Giang Lotus Hostel Motorbikes and Tours
8.90
Very good (395 Reviews)
Start from $7
Ha Giang Wings Bungalow
9.20
Very good (251 Reviews)
Start from $22
My's Homestay sapa
9.50
Very good (279 Reviews)
Start from $5
Moc Home Sapa
9.80
Very good (393 Reviews)
Start from $18
Sapa Eco Villas & Spa
9.20
Very good (421 Reviews)
Start from $54
D&D Eco Sapa
9.50
Very good (415 Reviews)
Start from $22
Sapa's Soul
9.30
Very good (404 Reviews)
Start from $16
Mekhoo & Zizi Sapa Homestay
9.20
Very good (650 Reviews)
Start from $6
Surelee Homestay
9.00
Very good (928 Reviews)
Start from $5
Laxsik Ecolodge
9.20
Very good (917 Reviews)
Start from $146